Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara!

Johtajien ja esimiesten henkinen ja fyysinen kunto ovat tärkeässä asemassa, kun puhutaan hyvästä johtamisesta ja työhyvinvoinnista organisaatiossa. Esimiesten odotetaan olevan esimerkkinä työntekijöille ja esimerkillisyyteen sisältyy myös omasta jaksamisesta, terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Avainhenkilövalmennus perustuu henkilökohtaiseen ohjaukseen, jossa tavoitteena on parantaa henkilön hyvinvointia ja terveyttä yksilöllisesti laadittujen tavoitteiden ja suunnitelmien pohjalta. Valmennus on oiva keino sitouttaa yrityksen avainhenkilöitä ja se soveltuu hyvin myös palkitsemiseen.

Yrityksenne saa valmennuksen avulla motivoituneita, hyvinvoivia ja kannustavia esimiehiä ja johtajia. Valmennuksen avulla ehkäistään sairaspoissaoloja, parannetaan motivaatiota ja työtyytyväisyyttä sekä luodaan parempaa työnantajamielikuvaa.

Ota yhteyttä ja laaditaan valmennussuunnitelma teidän yrityksellenne!